Vad är coaching & samtalsterapi?

                                       

Vad är coaching?


Coaching är en process som är framåtblickande och målinriktad.  Dess syfte är att vara ett stöd samt hjälp till utveckling för klienten.

Coachens utgångsläge är att klienten är expert på sig själv och sin situation, men kan behöva support i att hitta rätt väg framåt.  

Fokus ligger på det positiva och det som redan fungerar i klientens liv.  Coachen och klienten identifierar den nuvarande situationen och blickar sedan framåt.


Under det första samtalet identifieras vanligtvis ett övergripande mål, som klienten sedan jobbar mot att uppnå.  Under coachingen identifieras också oftast mindre delmål, som klienten jobbar på varje vecka för att slutligen uppnå det övergripande målet.  Delmålen är ofta, men inte alltid, konkreta ‘uppgifter’ som klienten identifierar under samtalet.   Arbetet utvärderas kontinuerligen och under sista sessionen tittar klienten på vad han/hon fått ut av sessionerna.


Jag erbjuder coaching inom främst två områden:


Personlig coaching

Detta är för dig som vill göra förändring(ar) i ditt liv.  Det kan vara på personligt plan eller professionellt.


Företagscoaching

Detta alternativ är för chefer och medarbetare som behöver support i nuvarande situation eller med framtida förändringar.  Det kan till exempel vara hjälp med stresshantering, förebyggande av sjukskrivning eller konflikter på arbetsplatsen.


Det kan finnas ämnen som faller utanför dessa två områden eller som innefattar båda.  Detta är inget problem, coachingen anpassas efter klientens behov.


Vad är samtalsterapi?


I samtalsterapin går vi mer in på känslor och djupare faktorer inom oss.  Samtalsterapi är inte lika fokuserat på mål och lösningar som coaching, utan är en känslomässig och djupare form av support.  Genom att identifiera processer och 'dåliga' vanor kan vi ofta hitta en väg att bryta dessa vilket kan leda till ett mer givande liv.  Vissa klienter behöver hjälp att bearbeta saker ur det förflutna och andra kanske behöver ta itu med situationer som händer här och nu. 


Jag är utbildad och diplomerad samtalsterapeut och jag har cirka 15 års erfarenhet.  Min utbildning skedde i Oxford, England. Min inriktning är integrativ vilket innebär att jag använder flera olika terapimetoder, beroende på vad den individuella klienten behöver.  Som terapeut tycker jag att det är viktigt att inte vara låst vad gäller behandlingsformen, utan jag ser varje klient som en individ med unika behov.