Välkommen till Andersson Coaching & Samtalsterapi

Online Coaching & Samtalsterapi
Jag heter Kajsa Andersson och är diplomerad coach med ICF-godkänd utbildning samt diplomerad samtalsterapeut, utbildad i Oxford, England.

Jag inriktar mig på både personliga och professionella områden och problem och jag erbjuder online coaching och terapi via Zoom, Facetime eller telefon. Jag välkomnar både företag och privatpersoner till min praktik.  


För att du ska få en känsla för hur jag arbetar så erbjuder jag ett 20-minuters initialt gratis-samtal.  Vi får då tillfälle att diskutera vad du vill få ut av coachingen eller terapin och du får tillfälle att ställa frågor.  Om allt känns bra så bokar vi in ett första möte, om du inte vill fortsätta så är det självklart inga problem.


Jag kan erbjuda sessioner på både svenska och engelska.


Exempel på områden där coaching och samtalsterapi kan hjälpa.


Klienten vill:


  • Jobba mot ett privat mål
  • Hantera känslor av ångest eller nedstämdhet
  • Utvecklas inom nuvarande jobb
  • Byta jobb/karriär
  • Finna bättre Work/Life balance
  • Komma tillbaka efter sjukskrivning/ Förhindra sjukskrivning
  • Få hjälp med förberedelse inför viktiga/svåra samtal på jobbet eller på personligt plan
  • Utveckla sin kreativitet
  • Organisera sig själv och sin tid bättre
  • Hantera personliga relationer bättre